Life Invest Control

Life Invest Control

Combineer kapitaalgarantie met berekend risico

Met Life Invest Control belegt u een deel van uw geld in een levensverzekering met kapitaalgarantie en een ander deel in een levensverzekering gekoppeld aan fondsen.

Vanaf 25 euro per maand

Denkt u dat heel veel geld nodig hebt om te kunnen beleggen? Dat is niet zo. Vanaf 25 euro per maand of met een startkapitaal van 2.500 euro kan u beginnen.

Kies de bescherming voor uw spaargeld

U beslist welke som u wil waarborgen gedurende 8 jaar. Om dat kapitaal te garanderen, wordt een deel van uw geld belegd in een tak 21-deel met vaste intrestvoet.

Wat is DVV Life Invest Control?

DVV Life Invest Control is een combinatie van 2 levensverzekeringen:

 • levensverzekering met gewaarborgde rentevoet: de tak 21-levensverzekering Life Invest Protect
 • levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen: de tak 23-levensverzekering Life Invest Dynamic

Beleg in 3 eenvoudige stappen

 1. U kiest het beschermingsniveau voor uw spaargeld op basis van het kapitaal dat u wil waarborgen gedurende 8 jaar (van 0 tot 100%van het nettokapitaal, dus na de 2% verzekeringstaks en de instapkosten).
 2. U bepaalt met uw DVV-consulent in functie van uw beleggersprofiel vervolgens welk bedrag u daarvoor moet beleggen via Life Invest Protect (tak 21).
 3. U kiest 1 of meerdere tak 23-beleggingsfondsen uit 11 fondsen via Life Invest Dynamic. Daarin belegt u het deel dat u niet hebt belegd in de tak 21, om zo een potentieel hoger rendement te bereiken.

Wat moet u weten over DVV Life Invest Control?

Met DVV Life Invest Control spreidt u de risico’s zoals u dat wil.

Wat zijn de voordelen en kenmerken?

 • Voor het deel dat u stort in Life Invest Protect (tak 21) bent u zeker dat uw kapitaal gegarandeerd is. De eerste 8 jaar van uw storting bent u ook zeker van een vaste rentevoet. Daarna wordt een nieuwe rentevoet vastgelegd.
 • Voor het deel in Life Invest Dynamic (tak 23) hangen de resultaten af van de prestaties van de beleggingsfondsen die u gekozen hebt.
 • Als u belegt via Life Invest Control doet u dat het best voor minimaal 8 jaar.
 • U kan flexibel bijstorten in de 2 delen van uw polis volgens uw beleggersprofiel.

Welke risico’s en nadelen zijn er?

 • U betaalt instapkosten, beheerskosten, 2% verzekeringstaks en uitstapkosten (afhankelijk van het moment dat u uw geld opneemt/afkoopt). Op het deel in tak 21 betaalt u roerende voorheffing als u het geld opneemt gedurende de eerste 8 jaar.
 • Voor het deel dat u belegt in tak 21, moet u weten dat dit product net zoals alle producten van tak 21 risico’s heeft. Denk daarbij aan het kredietrisico (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico.
 • Voor het deel dat u belegt in tak 23 kan de waarde van de fondsen schommelen omdat het aandelen of obligaties zijn. Het financiële risico wordt volledig door u gedragen. In tegenstelling tot het deel in tak 21 zijn voor tak 23 het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd.

Wat gebeurt er bij overlijden?
Als u een contract tekent voor een levensverzekering duidt u een begunstigde aan. Die krijgt dan het geld als u zou overlijden.

Hoe haalt u flexibel geld uit uw levensverzekering?
U kan via de Active-formule maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks een deel van uw geld uit het tak 23-gedeelte opvragen.

Hoe stapt u gratis uit?
Op bepaalde momenten kan u een deel van het kapitaal gratis opvragen. Lees er meer over in het essentiële informatiedocument.

 

Beperkte instapkosten

Bij ons betaalt u maximaal 2,5% instapkosten per storting. Zo bent u zeker dat uw spaargeld kan renderen.

Mogelijke winstdeelname

Bovenop de rente is een deelname in de winst mogelijk voor het tak21-deel. Die is niet gegarandeerd, hangt af van de resultaten en kan ieder jaar wijzigen.

Gewaarborgd kapitaal

U hebt de touwtjes in handen en beslist zelf welk deel van uw kapitaal na 8 jaar gewaarborgd moet zijn. Dat is dan het tak 21-deel.

Fiscaal voordelig

Er wordt geen roerende voorheffing afgehouden op het tak 23-deel en na 8 jaar ook niet op het tak 21-deel.

Goed om te weten:

 • De instapkosten bedragen maximaal 2,5% bij elke brutostorting. Voor de opmaak betaalt u 5 euro.
 • De beheerskosten en de uitstapkosten worden gedetailleerd in het essentiële informatiedocument.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.
 • Voor DVV Life Invest Control bedraagt het minimale inschrijvingsbedrag 2.500 euro of 25 euro per maand via doorlopende opdracht. Voor meer informatie over de spaar- en beleggingsdoelstellingen, de risico’s, de evolutie van de fondsen, de plaats waar de waarde van de eenheden geraadpleegd kunnen worden, de kosten en taksen kan u het essentiële informatiedocument, de voorwaarden, de commerciële fiche, het beheersreglement, de tak 23-fondsen bekijken of bij ons langs komen. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?