Life Pension Dynamic

dynamisch sparen

Kans op meer rendement

Een spaarrekening brengt nog weinig op vandaag. Met een dynamische levensverzekering maakt u kans op een hogere opbrengst.

Fiscaal voordeel

Spaar voor later en betaal nu minder belastingen! Tot 30% van wat u stort, krijgt u namelijk terug in de vorm van een belastingvermindering.

Combineer voor nog meer belastingvoordeel

Via Life Pension Dynamic kan u zowel pensioensparen als langetermijnsparen. Zo krijgt u maximale steun van de fiscus. Hou wel rekening met bepaalde voorwaarden.

Wat is DVV Life Pension Dynamic

DVV Life Pension Dynamic is een tak 23-levensverzekeringwaarmee u pensioen- of langetermijnsparen kan doen. Bij zo’n levensverzekering maakt u kans op een hoger rendement, zeker als u uw geld op lange termijn belegt. Weet wel dat het rendement afhangt van een beleggingsfonds en dat uw kapitaal en rendement niet zijn gewaarborgd. Mooi meegenomen: u krijgt een belastingvoordeel tot 30% van uw premies.

Wat moet u weten over DVV Life Pension Dynamic?

Met DVV Life Pension Dynamic investeert u in beleggingsfondsen. U kan ermee aan pensioensparen en/of langetermijnsparen doen.

 

Pensioensparen via
DVV Life Pension Dynamic

Langetermijnsparen via
DVV Life Pension Dynamic

Voor wie? U wil een aanvullend pensioen opbouwen en belastingvermindering krijgen. Hoe vroeger u start, hoe hoger uw extra pensioen later. U wil een aanvullend pensioen opbouwen en uw belastingvoordeel maximaliseren. Vooral interessant als u geen woonkrediet (meer) hebt of uw woonbonus nog niet volledig benut met uw woonkrediet.
Voor welke leeftijd? 
Vanaf 18 jaar tot 64 jaar.

Vanaf 18 jaar tot 64 jaar.
Hoeveel kan u maximaal sparen (in 2020)?
 • Standaard formule : tot 990 euro (bedrag voor 2020).
 • Nieuwe formule : tot 1270 in 2018" href="https://www.dvv.be/sparen-en-beleggen/pensioensparen/artikelen/pensioensparen-in-2018.html" target="_self">Meer info over de bedragen.

 • Maximum van 2.390 euro (bedrag voor 2019).

Meer info over de bedragen.

Hoeveel belastingvermindering krijgt u? Tot 297 euro  (bedrag voor 2020). Tot 717 euro (bedrag voor 2020).
Hoe werkt het?

Uw geld wordt belegd in het interne beleggingsfonds BI Pension Plan AXA Multi Funds.

(risicoklasse 4).

U bepaalt samen met ons de verdeelsleutel tussen 5 interne beleggingsfondsen (op basis van het risico dat u wil nemen):
 • BI BlackRock Global Funds European A2 (risicoklasse 6).
 • BI BlackRock GF Global Allocation A2 EUR (risicoklasse 5).
 • BI Robeco High Yield Bonds DH EUR (risicoklasse 4).
 • BI Carmignac Patrimoine A EUR acc (risicoklasse 4).
 • BI Ethna Aktiv T (risicoklasse 3).
Wat zijn de kosten?

Instapkosten: max. 6% en eenmalig 5 euro.

Beheerskosten: max. 1,20% per jaar.

Uitstapkosten: normaal 5% van de theoretische afkoopwaarde, 0% in de volgende gevallen: 

 • bij een afkoop tijdens de laatste 5 jaar.
 • bij een afkoop na inhouding van de taks op het langetermijnsparen.
 • bij het overlijden van de verzekerde.
 • bij annulatie binnen de 30 dagen.

Instapkosten: max. 6% en eenmalig 5 euro.

Beheerskosten: max. 1,35% per jaar.

Uitstapkosten: normaal 5% van de theoretische afkoopwaarde, 0% in de volgende gevallen: 

 • bij een afkoop tijdens de laatste 5 jaar.
 • bij een afkoop na inhouding van de taks op het langetermijnsparen.
 • bij het overlijden van de verzekerde.
 • bij annulatie binnen de 30 dagen.
Wat zijn de risico’s? De waarde van de fondsen kan schommelen omdat het aandelen of obligaties zijn. De opbrengst is gekoppeld aan de prestaties van het fonds of de fondsen die u gekozen hebt. Het rendement en het kapitaal zijn dus niet gegarandeerd. Het financiële risico wordt volledig door u gedragen.
Meer informatie Financiële informatiefiche pensioensparen via DVV Life Pension Dynamic Financiële informatiefiche langetermijnsparen via DVV Life Pension Dynamic  

Extra bescherming bij overlijden

Als u overlijdt, wordt het geld uitgekeerd aan uw nabestaanden. Wil u nog ruimere bescherming? Neem dan de aanvullende waarborg bij overlijden.

Kans op meer rendement

Met een tak 23-belegging hebt u uitzicht op een potentieel hoger rendement. Weet wel dat het niet gegarandeerd is.

0% uitstapkosten

Onder bepaalde voorwaarden betaalt u niets als u uitstapt. Zo renderen uw spaarcenten nog beter.

Flexibel sparen

Met Life Pension Dynamic spaart u zoals u wil. Hebt u een jaar minder financiële reserve? Dan hoeft u dat jaar geen geld te storten in uw contract.

Goed om te weten:

 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Als u een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet u rekening houden met een taks op de uitkering. 
 • DVV Life Pension Dynamic is een levensverzekering van tak 23 met maximaal 6% instapkosten en met een minimale looptijd van 10 jaar en met einddatum ten vroegste op de 65e verjaardag van de verzekerde. Bekijk voor de beleggingsdoelstellingen, de risico’s (geen kapitaal- en rendementsgarantie), de plaats waarde van de eenheden geraadpleegd kunnen worden, de evolutie van de fondsen, de kosten en taksen de commerciële fiche, financiële informatiefiche langetermijnsparen, financiële informatiefiche pensioensparen, voorwaarden, het beheersreglement, de tak 23-fondsen of kom bij ons langs. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?